Contributie

 

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Dat geldt ook voor het lidmaatschap.

Leden die op 1 januari 17 jaar of ouder zijn noemen we senioren. Alle anderen noemen we junioren.

Eenmaal per jaar (eind januari) wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de contributie voor dat jaar wordt vastgesteld.
Voor 2017: 

  Junioren       €   60,00
  Studenten   €   70,00
  Senioren      € 135,00

 
U kunt een “machtiging automatisch betalen” afgeven voor de betalingen aan TV de Heerlijkheid. 
Begin maart wordt de contributie afgeschreven van uw bankrekening. Leden die geen “machtiging automatisch betalen” hebben gegeven,
ontvangen een factuur voor de contributie.
Is uw betaling binnen, dan kunt u uw ledenpas tijdens het openingstoernooi komen ophalen in het clubhuis.

Indien u na 1 juli lid wordt geldt de volgende contributie:

  Junioren       € 40,00
  Senioren      € 80,00
     

Banknummer: NL09RABO0149305591 ten name van Piet Loeff, (penningmeester, TV de Heerlijkheid, Sterksel) 

Lid worden ?
Links
Sponsors